Mariyamma

Birth Name Mariyamma Kellaparampilaya Kokkodil
Gramps ID I0556
Gender female